سازه های نمایشگاهی

این مجموعه با در دست داشتن کادر مجرب در خصوص نصب اسپس ، اسپیس فریم ، چادر ، استند، داربست ، نصب سن ، استیج  و غرفه های نمایشگاهی امادگی خودرا جهت هرگونه همکاری اعلام میدارد.